BUSINESS ADMINISTRATION FACULTY - Where success begins

Programs

     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2016
     1. Chuyên ngành Quản trị du lịch
     2. Chuyên ngành Quản trị Marketing
     3. Ngành Quản trị nhân lực
     4. Ngành Kinh doanh quốc tế
     5. Ngành Quản trị kinh doanh
     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015
     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2011 ĐẾN 2014
     Kế hoạch học kỳ dự kiến
          - Khóa 2013
          - Khóa 2014
          Lưu ý: Sinh viên các Khóa 2011, 2012, 2013 phải học môn tiếng Anh nâng cao 4 
     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
     Ngành Quản trị kinh doanh
          - Khóa 2015
          - Khóa 2016
     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ 2
     Ngành Quản trị kinh doanh
          - Khóa 2015
          - Khóa 2016